Moj internet dnevnik
Blog - studeni 2010
nedjelja, studeni 28, 2010
Kako je poznato, prije nekoliko dana (22.11.) je Gradsko vijeće donijelo odluku da se trafostanica i dalekovodi 110 kV konačno neće graditi na lokaciji usred grada, nego na poziciji sjeverno od groblja, i zadužilo odgovarajuće gradske službe da hitno izrade Odluku o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Ploče, s tim da se riješi i kabelski rasplet obzirom na novu lokaciju. Tom odlukom je prihvaćen zahtjev Udruge Građani za Grad Ploče, a prikupljeni potpisi građana se smatraju kao da je proveden referendum i večina građana prihvatila promjenu lokacije trafostanice.

Međutim već na toj sjednici je izraženo nezadovoljstvo građana koji stanuju uz ulicu fra Luke Vladimirovića od kružnog toka do groblja u koju je zamišljeno ukopati kablove od trafostanice do već postavljenih kablova kod kružnog toka. Uznemirenje je izazvalo opetovano tumačenje dogradonačelnika Gorana Kovača,dipl.ing.el. koji je opetovano tumačio da ukopani kablovi zrače više, nego dalekovod ( i više nego utičnica od klima uređaja!!). Smatram da moramo naći rješenje koje može zadovoljiti svakoga, ako je ikako moguće, jer se od početka zalažemo za rješenje koje neće kod nikoga izazivati strah, posebno za djecu.

Našao sam zgodno rješenje, koje mislim da je najjeftinije, izaziva najmanju štetu po izgled krajolika, neće ugroziti nikoga zračenjem, ili barem strahom od zračenja, pa ću vam ga ovdje izložiti.Naime od zamišljene lokacije sjeverno od groblja kablove treba provući već iskopanim putem, koji je poslužio za montažu stupova dalekovoda do mrtvačnice na groblju, kako je to prikazano na priloženoj fotografiji od točke (1) do točke (2). Dalje kablove treba voditi ulicom fra Luke Vladimirovića, kako je već prije zamišljeno, i na tom potezu potpuno rekonstruirati i proširiti ulicu i uz nju izgraditi parkiralište za potrebe groblja-sve do točke (3), gdje se odvaja put koji vodi prema Izvidnici. Trasu dalje voditi tim putem i novim probijenim putevima koji su poslužoli za izgradnju stupova dalekovoda sve do točke (4) kod zadnjeg stupa prema gradu. Odatle ukopati kablove u novi iskopani rov koji vodi do već postavljenih kablova kod kružnog

toka (5). Na ovaj način bi se izvršio dobar dio gradskog programa rekonstrukcije ulice do groblja, na najvažnijem dijelu ( što ne znači da se ne može završiti i cijela ulica, ako grad ima dovoljno novaca, ali mislim da sada nije vrijeme ulaziti u investicije, koje možda nisu neophodne). Zbog sigurne udaljenosti kablova od stambenih objekata građana, izbjegla bi se izgradnja betonskih kanala za polaganje kablova sa dodatnim zaštitama, koje bi vjerojatno trebalo ugraditi na potezu gdje bi trasa išla blizu kuća uz ulicu, što je možda najveća stavka. Sve u svemu mislim da bi svatko mogao biti zadovoljan postignutim rješenjem. Postoje i još neke varijante, koje bi trebalo raspraviti sa stručnjacima iz HEP-a i projektantima, ali mislim da ova izložena varijanta može zadovoljiti svakoga zainteresiranog u ovom slučaju.

Prilažem vam i kartu na kojoj je ucrtana gore opisana trasa kabliranja, kako bi dodatno pojasnio zamisao.srza @ 22:02 |Komentiraj | Komentari: 7 | Prikaži komentare
Danas je u Pločama održana 13. Likovna kolonija u organizaciji Likovne radionice pri Pučkom otvorenom učilištu i posebnim zalaganjem Jure Jovice i Drage Krstičevića, kao i uvijek. I ove godine je održana jednodnevna kolonija u zgradi Pučkog otvorenog učilišta, jer je zgrada škole u Kuli (Plina) još zauzeta građevinarima Konstruktora. Kako je bila kiša, slikari su se rasporedili u dvije učionice i hodniku, ali je zato atmosfera bila prisnija i inspiracija je navirala.

U radu su sudjelovali slikari i kipari iz Dubrovnika, Metkovića, Opuzena, Ćapljine, Mostara, Zagreba, Gradca, Podace i Imotskog. Mi slikari iz Ploča tradicionalno ne sudjelujemo u slikanju, nego damo malo ruke, ako je potrebno u ulozi domaćina i druženja sa gostima.

Sudjelovalo je 24 slikara i kipara: Zlata Lučev, Maja Kovačević, Valter Kožul, Mišo Baričević, Josip Škerlj, Jagoda Lasić, Mirica Dupčić, Nino Dupčić, Nena Gligorov, Luca Đuraš, Franica Čebirić, Jagoda Jakir, Marija Barun, Branimir Dorotić, Ante Tonći Alač, Anđelko Matić-Učo, Ernest Markota, Mišel Stojanović, Boris Jovanović, Ante Ljubičić, Teo Bilas, Ante Dragobratović, Mirsada Mustapić, Živko Mustapić i Tomislav Zubčić.

Umjetnici su izradili 30 slika i dvije skulpture, koje smo odmah izložili na zidovima naše galerije, u kojoj je bio serviran i bogati ručak za koji se pobrinuo tradicionalno naš stalni i nezamjenjivi kogo Drago Krstičević.

Danas je zbirka-fundus naše Likovne kolonije značajno povečan i on sada broji oko 750 djela.

Mogu ocijeniti da je ovogodišnja kolonija vrlo uspjela i količinom i kvalitetom radova, jer je kako već rekoh inspiracija danas radila neobično dobro.

Zdravko Srzentić

Ploče,27.11.2010.

srza @ 00:22 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
utorak, studeni 23, 2010
Pozdravljamo odluku Gradskog vijeća kojom je počeo proces izmještanja trafostanice na mnogo prihvatljiviju lokaciju od one u urbanom dijelu grada.

Priznavanje predanih potpisa kao iskaza volje građana o ovom pitanju od strane vladajuće strukture je istovremeno i preuzimanje obveze da provedu zahtjev građana za izmještanje trafostanice i dalekovoda u djelo.

Udruga GRAĐANI GRAD ZA GRAD PLOČE ovim putem još jednom zahvaljuje stanovnicima našeg grada i okolnih mjesta koji su svojim potpisima jasno poručili što misle o ideji da se trafostanica i dalekovodi izgrade u urbanom dijelu grada.

 

UDRUGA GRAĐANI ZA GRAD PLOČE

srza @ 23:55 |Komentiraj | Komentari: 12 | Prikaži komentare
nedjelja, studeni 14, 2010

 

Za 22.11.2010. sazvana je 18. sjednica Gradskog vijeća, a pod točkom 4. se nalazi tema Trafostanica i dalekovodi. Točka je nazvana: Prijedlog zaključka o hitnom pristupanju izrade Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Ploča.

Prije nekoliko dana sam imao prigodu pročitati radnu verziju tog zaključka i mogu reći da sam uglavnom zadovoljan sadržajem, ali sam imao i neke važne primjedbe, koje smo mi iz Udruge Građani za grad Ploče izložili izrađivaču. Radi se o tome da smo tražili da u Zaključku jasno i glasno i nedvojbeno stoji da: Gradsko vijeće donosi odluku da se trafostanica i pripadajući dalekovodi neće izgraditi na sadašnjoj-trenutnoj lokaciji.

Daljnja primjedba je da Vijeće nepotrebno konačno definira buduću lokaciju trafostanice i trasu kabliranih dalekovoda od nje do grada, jer će možda nakon konzultacija sa HEP-ovim stručnjacima ispasti eventualno i neka druga lokacija, za što zasada mislim da nemamo dovoljno saznanja. Dakle u Zaključku bi trebalo ostaviti mogućnost i možebitne treće lokacije u dogovoru sa investitorima. U suprotnom bi Vijeće moralo ponovno odlučivati, a već smo vidjeli kako brzo ta stvar kod nas ide. ( Od zadnjeg sastanka sa HEP/HAC do sazivanja sjednice GV je prošlo je oko 40 dana, a tada smo se složili da se rokovi izgradnje TS mogu značajno skratiti uz dobru koordinaciju i ažurnost svih sudionika).

Prema mojim saznanjima gradske službe još nisu niti dobile nalog da pripreme potrebne odluke u vezi sa pomicanjem TS i dalekovoda i odgovarajućim izmjenama i dopunama Prostornih planova, pa iako vjerujem u dobre i iskrene namjere gradske vlasti za izmještanjem TS, mogu izraziti zabrinutost, jer realizacija i aktivnosti baš ne idu tempom kojim bi to trebalo ići ako se stvar želi efikasno riješiti

Sačekajmo još par dana, pa ćemo točno znati na čemu smo i nadajmo se da Udruga neće morati poduzimati daljnje akcije, jer je svima napokon jasno da građani definitivno ne žele tu stvar usred grada, što se posebno vidjelo nakon zadnje montaže stupova dalekovoda,kada su nas građani na ulici obasuli pitanjima šta se to ovdje događa?!, i zašto to još nije zaustavljeno?srza @ 22:30 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
utorak, studeni 9, 2010


RODITELJI ODAZOVITE SE!

srza @ 21:35 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
ponedjeljak, studeni 1, 2010
Ovoga ljeta je nakon dugo godina rekonstruiran rogotinski zvonik, koji je bio, možemo slobodno reći, jedan od najneuglednijih u Dalmaciji.

Ovu vijest su nedavno objavile novine i lokalni portali, ali nitko nije naveo autora projekta rekonstrukcije. Obzirom da sam jako zadovoljan novim izgledom zvonika, onda ću se sam pohvaliti, jer sam ja izradio projekt rekonstrukcije i nadogradnje zvonika.

Zvonik je izgrađen od armirano-betonske kupole i zajedno sa križem od INOXA je visine 5,50 m. Izvedeni su lučni otvori oko zvona i sve skupa obloženo kamenom iz Visočana. Radove kamenom je izveo majstor Šerka sa Brača, a građevinske radove je izvela tvrtka TIV Vrgorac. Radove je vodio i organizirao rogotinski župnik don Tihomir Jurčić, uz veliku financijsku i drugu pomoć župljana.

Sada se i Rogotinjani mogu ponositi svojim kampanelom, koji dominira nad mjestom i Neretvom.Izgled prije rekonstrukcijeIzgled nakon rekonstrukcije

Zdravko Srzentić,ing.građ.
srza @ 22:49 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare