Moj internet dnevnik
Blog - listopad 2010
nedjelja, listopad 17, 2010
Dana 11.10.2010. u zaostroškom samostanu održano je predstavljanje monografije „STOLJEĆE TURIZMA U OPĆINI GRADAC“. Predstavljanje ove vrijedne monografije je sastavni dio obilježavanja ovog značajnog jubileja, koji se kroz različite manifestacije događa čitavu jubilarnu godinu, a završni čin je održan sutradan u Gradcu u hotelu LABINECA.

Glavni urednik je Ivo Marinović, naš sugrađanin, a u redakciji su još i Baldo Šutić i dr.sc. Miroslav Ujdurović, iz Gradca, prof.dr.sc. Feđa Vukić. Autori lijepih i mnogobrojnih fotografija su naš Jurica Marinović-Juhi, a stare crno bijele su fotografije pok. Željka Hella, i drugi arhivi fotografija.

Moderator predstavljanja je bio Ivo Kosović-Beg, načelnik općine.

Uvod su pjesmom dale djevojčice iz Gradca.

O monografiji je najprije govorio glavni urednik Ivo Marinović, predstavljajući sudionike u izradi knjige i sadržaj, uz posebnu zahvalu Anti Miloševiću, vlasniku prvog hotela na Makarskom primorju, koji je otvoren 1910. u Gradcu pod imenom „LAVČENJ“, znatno prije nego prvi hotel u Makarskoj. Zatim je govorio prof. dr.sc. Feđa Vukić o dijelu koji govori o održivom turizmu, čiji je autor. Na kraju je fra Gabrijel Jurišić, profesor na katoličkoj klasičnoj  gimnaziji u Sinju održao zanimljivo predavanje o fra Andriji Kačiću Miošiću i 500 godišnjoj povijesti samostana u Zaostrogu u vremenu od kada u njemu žive i djeluju franjevci.

Krasna povijesna dvorana u kojoj je održano predstavljanje monografije nije mogla primiti sve zainteresirane  posjetitelje, pa su mnogi stajali u hodniku.Dvoranu krasi i čuvena slika Posljednja večera, još uvijek nepoznatog autora, koja je posebno zanimljiva po prikazanom psu Dalmatincu, i koja je dokaz o autohtonosti te pasmine u Dalmaciji.

Na kraju je gračka ženska klapa lijepo otpjevala nekoliko prigodnih pjesama.

U klaustoru  samostana priređen je domjenak za posjetitelje, a u predvorju su podijeljene Monografije svima zainteresiranima.

Za nas je ova obljetnica zanimljiva, jer je to povijest turizma i dobrog dijela naše općine, kojoj  je područje Gradca dugo godina pripadalo, a obrađena su i Baćinska jezera, kao dio Primorja.

srza @ 21:53 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
četvrtak, listopad 7, 2010
Kako smo javili u predhodnom članku, izvođač radova na Dalekovodu 110 kV u Pločama iznad naselja Birina je 04.10.2010. nastavio sa radovima i toga dana je montirao jedan novi stup dalekovoda. Udruga je napravila prijavu građevinskoj inspekciji, sa zahtjevom da inspektor zatvori gradilište i dade nalog za uklanjanje objekta kojega grade bez dozvole. I zaista je 05.10. građevinski inspektor Marko Barčot,dipl.ing.građ. izišao na gradilište i  zatekao izvođača u izvođenju radova upravo na montaži slijedećeg stupa. Kako smo doznali po usmenom iskazu inspektora, izvođači su mu rekli da oni imaju građevinsku dozvolu i da će mu je faxom poslati u toku dana. Tako je i bilo, inspektor je dobio djelomičnu GRAĐEVINSKU DOZVOLU izdanu investitoru HRVATSKE AUTOCESTE za izgradnju državne spojne ceste ČCP Karamatići - Luka Ploče od 17.srpnja 2008. g. od Ministarstva ZOPUG. Inspektor nam je dao još jednu stranicu te "dozvole" (str 8. na kojoj se nabrajaju neki projekti među kojima su i glavni građevinski i elektro projekti ovog dalekovoda. Na trećoj stranici koju je dobio na fax, ne znamo šta se nalazi, jer je nismo dobili( možda krije neki nezgodni podatak!). Inspektor je zaključio da izvođač ima dozvolu, prekinuo, radnje na uviđaju, i praktično im dozvolio da neometano na dane 05. i 06.10. završe montažu i svih preostalih stupova!Ako ste danas bili vani mogli ste vidjeti taj užasni prizor. Skoro da nema kutka grada iz kojega nije vidljivo to strašilo, a u konačnici je zamisao još mnogostruko gora!

Vratimo se našem sugrađaninu, inspektoru Marku Barčotu. On je odmah u startu i gradonačelniku pojasnio da za dalekovode od 110 kV građ. dozvolu izdaje Ministarstvo. Gradonačelnik je također pismeno zatražio intervenciju inspekcije u tijeku sastanka, kojega smo imali u njegovom uredu, jer mu je županijska pročelnica gđa Nike Sudarević na telefon potvrdila da dalekovodi nemaju dozvolu, da je ishođenje u postupku. U toj tvrdnji se krije podvala, koju je inspektor izveo, jer u propisima stoji da Ministarstvo izdaje Građ. dozvolu za dalekovode snage iznad 220 kv!( Uredba vlade NN 116/2007-članak 2/3 st drugi ) Dakle ova predočena dozvola je obični falsifikat sa tvrdnjom da su u njoj dozvoljeni i dalekovodi. Dokaz za to je i pismo kojega je Predsjedniku Sabora uputila predsjednica vlade Jadranka Kosor, kao odgovor na zastupničko pitanje zastupnice dr. sc. Mirele Holy, kojega je inicirala udruga Lijepa naša iz Ploča. (Pismo u prilogu).

Dakle u pismu se navodi: U odnosu na gradnju potrebnih elektroenergetskih objekata, trafostanice 110/10(20) kV i dalekovoda 110 Kv, na području Neretve, u tijeku je postupak za dobivanje dozvola za gradnju. Lokacijska dozvola za TS je izdana, te predstoji ishođenje lokacijske dozvole za dalekovod, a za oba objekta potrebno je ishoditi i potvrde glavnog projekta....itd

Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnice, dat će Marina Matulović Dropulić, ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Iz ovog pisma možemo razabrati:

1.

Pismo je od 9.travnja 2010. - dakle puno poslije navodne građevinske dozvole iz 2008.

2.

Vidljivo je da dalekovod nema nikakvu dozvolu!

3.

Vidljivo je da je za takav objekt potrebno ishoditi Potvrdu glavnog projekta ( to je po zadnjem Zakonu naziv za bivšu građ. dozvolu za ovakve objekte), a takvu dozvolu ne izdaje Ministarstvo, nego Županijski državni ured. Naravno da je premijerki ovakav odgovor pripremilo Ministarstvo, a siguran sam da oni poznaju propise!

4.

U razgovoru sa stručnim službama u Gradu doznali smo da je investitor HAC od Grada zatražio izračun komunalne naknade za dalekovode, ali nakon dostavljenog izračuna nisu bili zadovoljni,a je došlo do razmimoilaženja u tumačenju načina obračuna, tako da taj dio postupka ni do danas nije završen. I to je dokaz da postupak ishođenja potrebnih dozvola vodi Županijski ured u Pločama, a ne Ministarstvo.

5.

Inspektor je imao puno razloga za obustavu i zatvaranje radova, jer u Zakonu članak 252. stoji: u st.4 Gradilište mora biti označeno pločom koja sadrži podatke o investitoru, izvođaču, nadzoru, projektantu, tijelu koje je izdalo dozvolu sa klasifikacijom i urudžbenim brojem. Pregledom čitave trase smo utvrdili da ploče nema!

U članku 254. stoji da izvođač mora imati na gradilištu slijedeću dokumentaciju:

-          Rješenje o upisu u sudski registar

-          Suglasnost za obavljanje poslova te vrste

-          Akt o imenovanju glavnog inženjera i nadzornog inženjera

-          Potvrdu glavnog projekta s glavnim i izvedbenim projektom

-          Građevinski dnevnik

-          Elaborat o iskolčenju građevine

Od ovih silnih dokumenata, izvođač nije imao ništa, osim izjave da oni negdje u Zagrebu imaju građ. dozvolu.

Svi gore nabrojeni elementi su razlog za zatvaranje gradilišta i inspektoru jako zamjeram da kao Pločanin nije upotrijebio svoje ovlasti i spriječio ih u daljnjoj gradnji, nego im je pomogao u konačnici napraviti veći problem i puno veće troškove, koje će na kraju ipak netko morati graditeljima, a poslije i rušiteljima platiti.

I da skratimo siguran sam da i inspektor Barčot poznaje propise, ali iz samo njemu poznatih razloga opstruira Zakon i pomaže HEP-u da izgradi čudovište koje izaziva uznemirenost građana, a na kraju je jučer i Gradsko vijeće konsenzusom ( osim 1 suzdržanog!?) donijelo konačno odluku da se neće dozvoliti TS na ovoj lokaciji, nego će se izmjestiti van urbanog područja Grada.

Ovakvoj odluci je na zahtjev Udruge Građani za grad Ploče predhodio 05.10. sastanak sa gradonačelnikom Vejićem i suradnicima. (Zabilješka sa sastanka u prilogu)Što se tiče pitanja komentatora iz predhodnog posta dali je SDP bio protiv ovakve odluke Vijeća, mogu obavijestiti da, koliko sam uspio poslušati prijenos sjednice, SDP je protestirao zato što su oni već navodno 3 puta predlagali točku dnevnog reda takvog sadržaja, ali većina to nije prihvatila. I na kraju su bili predložili nešto drukčiji zaključak, koji je sadržavao rješenje o "točkastoj" izmjeni Prostornih planova, što vrlo pojednostavljuje proceduru, a predlagač Ivo Karamatić sigurno dobro poznaje tu materiju, jer je bio koordinator zadnjih Izmjena i dopuna PPDNŽ.

srza @ 22:56 |Komentiraj | Komentari: 51 | Prikaži komentare
srijeda, listopad 6, 2010Jučer,04.10.2010. montira se novi stup!?Na ovoj poziciji dosad nije bilo stupaDanas, 05.10.2010. postavljen novi stup!

Jučer je Udruga Građani za grad Ploče građevinskoj inspekciji prijavila nastavak radova na izgradnji dalekovoda bez građ. dozvole i zahtijevala izlazak inspektora na teren, zatvaranje gradilišta i izdavanje naloga za uklanjanje stupova i vraćanje u prvobitno stanje.

Jutros smo bili na radnom dogovoru s gradonačelnikom i suradnicima i donijeli odgovarajuće zaključke.

GRADSKE SLUŽBE SU NA POTEZU!

srza @ 00:20 |Komentiraj | Komentari: 14 | Prikaži komentare
subota, listopad 2, 2010
 

 

srza @ 22:26 |Komentiraj | Komentari: 4 | Prikaži komentare