Moj internet dnevnik
Blog - siječanj 2011
ponedjeljak, siječanj 31, 2011
Budući je  lokacija trafostanice 110/20 (10) kV u Pločama ponovo top tema u našem gradu moramo reagirati ovim priopćenjem.

Svi znamo da građani našeg grada ne žele trafostanicu i dalekovode na predloženim lokacijama u urbanom dijelu grada, stoga ćemo nešto reći o dozvolama na koje se HEP poziva.

 

Oni, na žalost, imaju lokacijsku dozvolu za  trafostanicu na lokaciji u neposrednoj blizini naseljnih zgrada, ali nemaju potvrdu glavnog projekta, a do danas još nisu riješili imovinsko-pravne odnose s vlasnicima na toj lokaciji.

Isto tako, treba reći da je Grad Ploče, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša , povodom Hep-ova zahtjeva donio Rješenje kojim odbija zahtjev za lokacijsku dozvolu za kabelski rasplet s te lokacije, jer je nakon uvida u idejni projekt nedvojbeno utvrđeno da isti nije usklađen s PROSTORNIM PLANOM GRADA PLOČA .( Kartografski prikaz 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav. )

Bez suglasnosti Grada Ploča lokacijsku dozvolu za kabelski rasplet ne mogu ni dobiti, a budući  je vlast u našem gradu odlučila provesti volju građana vjerujemo da suglasnost gradskih struktura za tu lokacijsku dozvolu neće ni dobiti.

Treba naglasiti i da je Gradsko vijeće Grada Ploče donijelo Zaključak o izmještanju trafostanice 110/20(10) kV  kao i Zaključak o hitnom pristupanju izrade Odluke o izmjenama i dopunama PPUG Ploča sa svrhom iznalaženja nove lokacije trafostanice 110/20(10) kV.

 

Još jednom ponavljamo činjenice :

HEP nema POTVRDU GLAVNOG PROJEKTA ( čitaj : građevinsku )  za trafostanicu na lokaciji na kojoj građani nipošto ne žele da se trafostanica izgradi, niti su dobili dozvolu za izgradnju kabelskog raspleta s te lokacije i još nisu riješili imovinsko- pravne odnose. Za sve navedene tvrdnje posjedujemo pisanu dokumentaciju.

 

Činjenica je i da građani žele trafostanicu premjestiti na mnogo prihvatljiviju lokaciju  tim prije što ne postoje prepreke da se ona izgradi na prije predviđenoj lokaciji ispoda groblja Laniština i  što postoji način da se kabelski rasplet od te lokacije do grada izgradi na sigurnoj lokaciji dovoljno udaljenoj od kuća u ulici fra Luke Vladimirovića na Birini.

 

Što se tiče ucjene kao metode zastrašivanja građana grada Ploča kojom su se gospoda iz HEP-a vjerojatno naučili služiti koristeći svoj monopolistički položaj u drugim dijelovima Lijepe naše reći ćemo samo jedno :

Građani grada Ploča i okolnih mjesta neće dozvoliti da se zbog ucjene ne provede njihova volja koja je prihvaćena kao rezultat referenduma.

 

Za neupućene ćemo još jednom ponoviti : demokracija je vladanje naroda, a građani našeg grada i okolnih mjesta su jasno poručili da ne žele trafostanicu i dalekovode u neposrednoj blizini svojih domova i učinit će sve što je potrebno da se njihova volja provede.

 

 

 

                                                            Predsjednik UDRUGE GRAĐANI ZA GRAD PLOČE

                                                                                              Ivica Popovac

srza @ 20:15 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare
ponedjeljak, siječanj 24, 2011
Prije nekoliko dana u Grad Ploče je stigao odgovor HEP-a na zahtjev Grada Ploče za izdavanje elektroenergetske suglasnosti za neke manje objekte, koje Grad priprema u Poduzetničkoj zoni Vranjak, kako bi se ta zona infrastrukturno pripremila za buduće poduzetnike, što je jako važan gradski program na pomicanju s mrtve točke na kojoj nam stoji gospodarstvo. Odgovor HEP-a je negativan! Oni NE DAJU  suglasnost za osiguranje struje za npr. jednu malu crpnu stanicu u sklopu projekta kanalizacije, jer da oni danas ne raspolažu kapacitetima koji bi tu struju mogli osigurati! U svom rješenju navode da je prije osiguranja tražene struje potrebno izgraditi Trafostanicu 110 kV u Pločama, dvije trafostanice od 20 kV i pripadajuće kablovske rasplete!

Očito je da sada oni vraćaju milo za drago Gradu Ploče i građanima, jer su se drznuli usprotiviti se luđačkoj zamisli izgradnje trafostanice usred Ploča u legitimno izraženoj volji građana putem prikupljenih potpisa birača, koje je Gradsko vijeće prihvatilo kao da je proveden referendum na kojemu je prihvaćeno da se planirana trafostanica mora maknuti iz središta grada. Gradsko vijeće je donijelo odgovarajuće odluke o izmještanju lokacije TS i dalekovoda i pokrenulo postupak izmjena Prostornog plana. Predstavnici HEP-a zajedno sa svojim projektantom su na sastanku iz studenog 2010. načelno prihvatili da bi predložena lokacija iza gradskog groblja bila puno prihvatljivija nego trenutna, te naglasili da Grad Ploče mora hitno donijeti odgovarajuće odluke u tom pravcu i dostaviti ih na sve potrebne adrese  i zajedno s njima usuglasiti novo rješenje, kao i rješenje troškova, koji su već napravljeni na sadašnjoj lokaciji.

Nadam se da je Grad izvršio dogovorene obveze, a znam da je u dva navrata odbio dati suglasnost na projektno rješenje kablovskog razvoda, koje je potpuno ignoriralo činjenicu da TS i dalekovode treba dislocirati, pa je HEP-ov zahtjev za lokacijsku dozvolu kablovskog razvoda službeno odbijen.

Oni sada, ko djeca, uzvraćaju: Nedamo ni mi vama suglasnost za struju i na taj način pokušavaju ucjenjivati Grad.

Pa šta oni misle ? Zar su oni stvarno država u ovoj našoj jadnoj državi? Zar oni smiju ucjenjivati jedan grad ? i to oni kojih je dobar dio u pritvoru zbog poslovanja za koje smo čuli u medijima. Zar oni i dalje ne prihvaćaju da oni trebaju služiti potrebama hrvatskih građana, a ne obrnuto ! Zar njih nekolicina koje nije briga dali će naša djeca u budućnosti umirati od leukemije i kako će nam grad izgledati sa onim stupčinama od dalekovoda do usred grada, zar se oni mogu tako ponašati ?

Čini mi se da im to nebi trebalo proći! Čini mi se da u našoj Hrvatskoj sve više i više raste svijest i opći bunt protiv takvog ponašanja. Čini mi se da će i naša vlada napokon shvatiti da treba raditi za hrvatske građane, a ne za interese raznih tajkuna i lobija koji ne vode računa o općem dobru, nego isključivo o svom interesu. Nadam se da će se uvidjeti potreba za sprječavanje korupcije svih vrsta, a ovaj konkretni primjer je jedan od najgorih oblika koruptivnog ponašanja monopolista!?

srza @ 00:45 |Komentiraj | Komentari: 24 | Prikaži komentare
nedjelja, siječanj 9, 2011
Večeras je u prostorijama Gradske knjižnice u Pločama zanimljivo predavanje održao

dr. sci. Semir Osmanagić na temu svih svjetskih piramida i posebno o njegovom otkriću prvih evropskih piramida u Visokom, BiH. Na početku predavanja pred mnogobrojnom publikom dr. Osmanagić nam je pojasnio kako su mnogi povijesno-kulturni postulati o kojima nas oficijelna nauka  i prosvjeta već stotinu godina pogrešno uči. To se posebno ogleda na primjeru piramida. Za one egipatske npr nas uče da su ih gradili faraoni kao svoje velebne grobnice, a istina je da su one mnogogo starije od faraona, a faraoni su zapravo pokušali imitirati originalne grobnice izgradnjom novih piramida od opeke, ali one nisu izdržale test vremena, pa su se raspale. Novija istraživanja piramida su pokazala da je starost naprednih kultura puno veća od 7.000 godina, kako su nas učili dosada. Dosada je tumačeno da piramide postoje samo u Egiptu i Meksiku, a Osmanagić nam je fotografijama i detaljnim opisima i podacima pokazao da su piramide građene na svim kontinentima, da su pronađene čak i na dnu oceana na dubinama od 30 do 80 m. To bi značilo da su one sagrađene svakako prije zadnjeg velikog otapanja leda i općeg potopa, koji se zbio prije 12.500 godina. Karakteristike svih piramida su stroga orjentacija prema stranama svijeta, mnogi geometrijski pravilni razmjeri, što pokazuje da komunikacija među kontinentima nije novija stvar, nego je postojala davno prije. Ovakvim zaključcima grčevito se opiru oficijelna –službena nauka i prosvjeta, jer, kaže Osmanagić, ako bi prihvatili nova saznanja, morali bi mnogi vratiti doktorate i profesure. Zato njemu i istomišljenicima i dalje predstoji velika borba za prihvaćanje novih saznanja, što će prema njegovom mišljenju dovesti do ponovnog pisanja povijesnih udžbenika, a ne korigiranja i ispravljanja, jer kad morate promijeniti sam početak, onda i ono što slijedi iza njega mora biti izmijenjeno. Zas pravilno tumačenje , piramide je potrebno temeljito proučiti iz fizičke, energetske i spiritualne dimenzije. Tek tada ćemo širom otvoriti vrata jednog novog uzbudljivog svijeta prošlosti, kako stoji u predgovoru nove knjige dr. Osmanagića, koju nam je večeras predstavio pod naslovom SVE PIRAMIDE SVIJETA.

Posebno mi je zanimljiv podatak o megalitu težine oko 1.200 tona, koji je donesen sa drugog područja, jar takvog kamena tu nema.

Na kraju smo mogli čuti zanimljivo predavanje o bosanskim piramidama otkrivenim u Visokom, koje su zapravo najveće i najstarije piramide u svijetu, zasad dokazane starosti od preko 30.000 godina! Bogati fundus fotografija koje smo vidjeli zorno nam je pokazao da se stvarno radi o djelu inteligentnih bića, a ne prirodnim tvorevinama. Saznali smo i o neobičnim energetskim svojstvima bosanske piramide, čiji tuneli i podzemne prostorije imaju klimu koja izuzetno dobri i pozitivno djeluje na ljudsko zdravlje, bez ikakvih negativnih zračenja, koja su inače naša svakodnevnica. Pojašnjeni su nam neobično točni geometrijski odnosi dimenzija samih piramida i njihovih međusobnih prostornih odnosa, koji su uvijek u znaku pravilnog istostraničnog trokuta. Nađeni su i neobični artefakti, od kojih je poseban megalit težine 12 tona u jednom komadu, izrađen od čiste keramike, potvrđeno nalazom Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba. Definitivno je naučno potvrđeno da je u gradnji ovih piramida uz blokove od kamena pješćara korišten i beton od šljunka i gline zagrijavane na visoke temperature, koji je čvršći i 4 puta od današnjih najčvršćih betona. Pronađen je komad drveta star preko 30.000 godina, što je dokaz da su piramide barem toliko stare, a tko zna šta će se još naći.

Na kraju je zaključak da su piramide prije svega vjerojatno nekakvi energetski objekti strogo planski izgrađeni sa zasad nepoznatom točnom svrhom. Na pitanje iz publike šta misli o tome na koji način su ogromni megaliti premještani gdje je to trebalo, kada i danas imamo limit od 350 tona, koje možemo prenijeti sadašnjom tehnologijim, dr Osmanagić je zgodno odgovorio da misli da su ljudi tada imali znanje kako mogu isključiti utjecaj sile teže (težine) i da tako nije bio problem prenošenja tereta bilo gdje!

Sve u svemu jedno lijepo predavanje, koje je trajalo dva sata, a publika ga je odslušala bez treptaja i uz aplauze autoru i njegovoj supruzi Sabini, koja mu je najbliži suradnik.Predstavljanjedr Samir Osmanagić Puna dvoranaGđa Sabina Osmanagić

srza @ 01:50 |Komentiraj | Komentari: 28 | Prikaži komentare
petak, siječanj 7, 2011
Ploče,05.01.2011.

Predmet:

Primjedbe na Studiju prihvatljivosti zahvata za prirodu

NAVODNJAVANJE DONJE NERETVE

PODSUSTAV OPUZEN

(Studija o utjecaju na okoliš)

(poziv na broj: UP/I 351-03/10-02/14 od 18.11.2010.)

 

                                                           DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
                                                           UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,                                                            GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

                                                           DUBROVNIK, Pred Dvorom 1

                                                           20000 DUBROVNIK

 

U otvorenom roku dostavljam vam moje primjedbe na Studiju o utjecaju na okoliš projekta

NAVODNJAVANJE DONJE NERETVE-PODSUSTAV OPUZEN.

1.

U kartama na kojima je prikazan projekt uveden je nepostojeći pojam OPUZEN UŠĆE za područja na teritoriju Grada Ploče, a radi se o terenima koji se povijesno nazivaju Modrič, Jasenska, Crepina itd. Dakle područje ima svoje ime i ne treba uvoditi neka nova izmišljena imena, a ako treba izmišljati imena, tada je korektnije područje nazvati Ploče-ušće ili Komin-ušće, što i odgovara istini. Uvođenje novih i pogrešnih imena može nakon određenog broja godina dovesti u zabludu pri eventualnim teritorijalnim sporovima između susjednih općina. Tim više što na tom području i sada postoji sporna granica između Gradova Ploče i Opuzen. Zahtijeva se brisanje spornog naziva iz svih karata i teksta u Projektu.

2.

Umjesto izgradnje predložene brane, predlažem da se najprije izgradi, odnosno vrati u prvobitno prirodno stanje ŠKANJ koji je Neretva kroz prošlost sama formirala, kao prirodnu branu prodiranju morske vode. Mislim da su problemi sa velikim zaslanjivanjem i otpočeli sa devastiranjem Škanja, pa je širom otvoren put prodoru mora u rijeku. Što se tiče konstatacije prof. Vranješa sa Javne rasprave u Kominu da se Škanj ne treba obnoviti zbog plovnog puta Neretvom, mogu primjetiti da nikako ne stoji, jer je plovni put oduvijek egzistirao u zajednici sa Škanjem, dakle Škanj nije nikakva smetnja plovnom putu.

Najjednostavniji način obnove Škanja je da se upotrijebi materijal (pijesak) iz iskopa, koji će se vršiti pri izgradnji Terminala za rasute terete u Luci Ploče, a imaju viška materijala cca 650.000 m3. Za napomenuti je da Lučka uprava Ploče kao investitor Terminala za rasute terete ima obavezu na neki način refundirati štetu koju će napraviti prirodi kod izgradnje Terminala i da je upravo obnavljanje Škanja zamišljeno kao obveza investitora na tom polju, i to je koliko znam ušlo u oficijelne projekte.

Dodatna količina materijala se nalazi na samom Ušću, jer prema projektu kojega je izradio PLOVPUT za radove na održavanju i čišćenju plovnog puta na samom ulazu u Neretvu potrebno je refulirati cca 150.000 m3 materijala, kojega se može deponirati upravo na Škanju.

Po obnovi Škanja potrebno je pratiti stanje zaslanjenja, a tek potom poduzimati radnje na eventualnoj izgradnji neke vrste brane, odnosno sustava za navodnjavanje.

3.

Na prvi pogled je vidljivo da predstavljeni sustav zapravo rješava samo lijevu stranu Neretve, uglavnom područje Opuzena. a desnu stranu potpuno zanemaruje, tj ostavlja je na milost i nemilost moru. To je potvrdio i projektant izjavom na javnoj raspravi, da je dobio točno takav Projektni zadatak.

Ne stoji navod također izražen na raspravi da desna strana nisu "uređene zemlje", jer su u naravi to jako velike površine, koje se obrađuju i predstavljaju velike i vrijedne poljoprivredne površine. Naravno, ako bi se nešto uložilo i na desnoj strani, bile bi još puno vrjednije i veće.

Predlaže se da se na desnoj strani izgrade odgovarajuće pregrade na Desanki i Crnoj rici, te svim tumbinima što bi doprinijelo zaštiti od slane vode, a i zaštiti od poplava.

Smatram da, ako bi eventualno i došlo do izgradnje brane na predviđenoj poziciji, svakako treba izgraditi odgovarajući vodotok po desnoj strani, koji bi doveo slatku vodu na to područje i tako umanjio problem zaslanjenja.

4.

Na raspravi je predstavnik Hrvatskih voda objašnjavao da se područje Parila nikad neće moći privesti mamjeni poljoprivrede zbog toga što je to područje jako nisko. Pa sreća da jest tako. Ne daj bože da se i taj zadnji kutak najvrijednije dragocjene prirode privede pod poljoprivredu. Nažalost, ako se izgradi sustav ovakav kakav je predstavljen, područje ispod brane će biti čisto more i i njemu će uginuti svi sadašnji živi organizmi, kojima je potrebna boćata voda kakva je danas. Poremetit će se čitav prirodni lanac i tu će uspijevati samo morski ježevi. Ptice više neće dolaziti, niti gnjezditi, jer neće imati razloga za to obzirom na to da će nestati biljne i životinjske vrste potrebne za njihov život ....itd.

5.

Izrađivač Studije je već u samoj Studiji (str. 53.) pojasnio da postoji realna opasnost da će uslijed izgradnje pregrade doći do pogoršanja ekološkog stanja nizvodno od pregrade i to čak sa mogućnošću zaslanjivanja i samog izvora Modro oko, koji se jednostavno ne smije riskirati.

Na raspravi na moj upit: koliko vremena je potrebno da se napuni predviđeni vodeni stup-povišenje od 60 cm iza brane nakon podizanja brane?, prof. Vranješ je odgovorio da je potrebno cca 40 minuta! Predpostavljam da je došlo do nesporazuma. Naime, ja sam mislio nakon prvog ljetnog podizanja brane, a on je valjda mislio nakon prolaza broda!? Vrlo je vjerojatno da će to trajati puno duže od 40 min., a za to vrijeme more će slobodno nalijevati čitavo područje ispod brane-pregrade, pa je to kritična situacija, koju Studija nije uopće obradila.

6.

Što se tiče odbačene varijante brane na samom Ušću, pojašnjeno je da bi to zahtijevalo velike investicije i izgradnju prave brodske prevodnice za velike brodove. Moja primjedba na ovakvo objašnjenje je da zapravo treba vidjeti šta je realna potreba? Kakvu plovnost Neretve treba zadržati? Dali zaista treba ostaviti plovni put za veće brodove, ili samo za jahte do određene veličine, što je jako velika i tehnička i financijska razlika. Prije nekoliko dana moglo se u štampi pročitati da Grad Metković zapravo želi ukinuti teretnu luku i izgraditi marinu za turističke svrhe, i da su izmjene Prostornog plana na tu temu već poodmakle. Jeli to znači da lijeva ne zna šta radi desna?! Ako je to ovako, onda je bolje da se silosi za cement prebace u Luku Ploče i tada više nemamo potrebu predviđati prolazak velikih brodova preko pregrade, što znatno pojednostavljuje problem i može doprinijeti rješavanju na zadovoljstvo svih žitelja Neretve.

7.

Iz gore naznačenih primjedbi i iz svih ostalih primjedbi izrečenih na Javnoj raspravi može se zaključiti da prije svega sam Projekt, a shodno tome Studija utjecaja na okoliš nije sagledala sve aspekte nepovoljnih utjecaja, pa se predlaže odbacivanje, odnosno odgađanje realizacije projekta dok se ne uskladi sa potrebama i zahtjevima lokalne zajednice (posebno sa desne strane Neretve), koja je čini se jednoglasno za odbacivanje ovakvog Projekta. Ukoliko se ima namjeru izgraditi ovakav Projekt protivno volji naroda ovog kraja, to sigurno ne može dobro završiti.

 

                                                                                              Zdravko Srzentić

srza @ 23:55 |Komentiraj | Komentari: 7 | Prikaži komentare